SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Toegankelijkheidsverklaring

Pagina laatst bijgewerkt op

Een website moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites.

 

Wat is een toegankelijke website?

We willen zo snel mogelijk voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau WCAG 2.1 AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

 

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

 

Onderdelen waarop de site niet voldoet

Deze website voldoet nog niet aan de toegankelijkheidseisen. We zijn de bevindingen uit het rapport op dit moment aan het oplossen. 

Wij hebben in 2020 onze website getoetst op digitale toegankelijkheid. Je kunt de onderzoeksresultaten downloaden.

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kun je contact opnemen via ons contactformulier.