Noordelijk lijsttrekkersdebat: 'Politiek moet zich meer op de regio richten'

09 februari 2021

Noordelijk lijsttrekkersdebat: 'Politiek moet zich meer op de regio richten'

De verkiezingsperiode is officieel begonnen met het eerste Lijsttrekkersdebat georganiseerd door de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe in samenwerking met de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en Friesch Dagblad. De acht grootste partijen in de peilingen gingen in debat over thema's die van belang zijn voor het Noorden, maar ook voor het hele land. Het Noorden wil zich op meerdere fronten presenteren als oplossing, onder meer voor de volle Randstad die tegen zijn grenzen oploopt. “Wij zijn een regio met kansen, we kunnen als Noorden juist op het gebied van economische ontwikkeling en maatschappelijke innovatie het verschil maken”, aldus commissaris van de Koning in de Provincie Fryslân, de heer Arno Brok, tevens voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Aan het lijsttrekkersdebat deden de volgende politici mee: Sophie Hermans (VVD), Geert Wilders (PVV), Pieter Omtzigt (CDA), Rob Jetten (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP), Lilianne Ploumen (PvdA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). De peilingwijzer was leidend bij het aanwijzen van de deelnemende partijen.

Coronaproof debat

In tegenstelling tot de eerdere edities van het Noordelijk Lijsttrekkersdebat, werd deze editie niet in het Noorden gehouden maar in Den Haag. De presentatoren Welmoed Sijtsma, presentator bij Op1 (WNL), en Eelco Bosch van Rosenthal, presentator bij Nieuwsuur, hadden als Noorderlingen de leiding over het debat. De inwoners van Noord-Nederland waren aanwezig met videofragmenten van o.a. een jonge boer, de Wadden en een ambulancemedewerker.

Natuurlijk ging de eerste stelling gelijk in op de exitstrategie na corona. Geert Wilders van de PVV was duidelijk: “Zorg voor genoeg personeel in de ziekenhuizen, zodat mensen daar terecht kunnen.”

Sophie Hermans van de VVD vertelde over haar schoonzusje dat ambulanceverpleegkundige in Noord-Nederland is, zij sprak uit ‘net als iedereen te snakken naar een route naar de eindstreep’ en noemde de start van de vaccinaties als positieve ontwikkeling.

Sneller van en naar het Noorden

Het primaire thema waar de lijsttrekkers het over eens werden was dat het Noorden beter verbonden moet zijn met de Randstad. Een snelle spoorverbinding, de Lelylijn, maar ook de oostelijke verbinding, de Nedersaksenlijn, werden gemarkeerd. Ook de kansen voor het bouwen van woningen kwamen in het debat aan de orde. Goed bereikbaar en prettig wonen op de plek die je zelf kiest, dat willen de lijsttrekkers.

Rob Jetten (D66) deed een duidelijke oproep aan alle deelnemers tot gezamenlijk optrekken: “Wat mij betreft zijn we het eens over de Lelylijn. Die staat in bijna alle verkiezingsprogramma's. Laat ons een Pact voor het Noorden sluiten. Zodat we langs de Lelylijn woningen kunnen bouwen."

Door Lilian Marijnissen (SP) werd wel opgemerkt dat een snelle trein al vaker beloofd is aan het Noorden, maar nog nooit is gerealiseerd. “Laten we het regelen, we hebben meer aan daden dan woorden.”

Ook namens de PvdA werd bepleit dat in de breedte Noord-Nederland goed ontsloten moet worden: “Laten we zorgen dat in de regio - in Fryslân, Groningen en Drenthe - het openbaar vervoer op orde komt. We pleiten naast de Lelylijn ook voor de Nedersaksenlijn, de verbinding aan de oostkant tussen Enschede naar Groningen”, aldus Lilianne Ploumen.

Aandacht voor de regio

Den Haag moet meer naar buiten gericht zijn en de regio moet voldoende vertegenwoordigd zijn in de landelijke politiek. Pieter Omtzigt: “We moeten hier een ander soort politiek voeren. Minder gericht op Den Haag, meer gericht op buiten. We moeten een meer regionaal kiesstelsel hebben. Want als het zo doorgaat, krijgt Drenthe maar één Kamerlid na deze verkiezingen.”

Ook moeten gemeenten voldoende geld hebben om hun taken uit te voeren. De SP stelt dat de noordelijke provincies benadeeld worden met het nieuwe voorstel voor het gemeentefonds. In het Noorden zijn kansarme gemeenten, nog minder geld gaat niet helpen. Ook de VVD vindt dat de financiële positie van gemeenten, ook in het Noorden van het land, beter moet worden.

Gert-Jan Segers (CU) werd ook concreet dat voor het beoordelen van infrastructurele plannen in de regio de Randstedelijke rekenmethodieken moeten worden losgelaten. “We moeten een harde politieke belofte doen voor een snelletreinverbinding, anders gaat het niet lukken. De Haagse formules blijken op basis van ervaringen met het verleden hiervoor niet geschikt te zijn.”

Met betrekking tot de energietransitie deed Jesse Klaver (GroenLinks) een klinkklare oproep: “Omwonenden moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengst van windmolens. Dat moet echt anders.” De kracht van Noord-Nederland als Energy Valley en het belang van lokale participatie van lokale gemeenschappen werden genoemd als kans.

De landbouw werd tijdens het debat erkend als een belangrijke sector voor Noord-Nederland. Eén boer werd er zelfs met naam genoemd door Segers: boer Martin uit Lutjegast. Volgens Segers moet ‘iedereen die boer wil worden en wil zijn, dat moet kunnen zijn’.

Er bleek een breed draagvlak te bestaan voor de omslag naar natuurinclusieve landbouw. Tevens noemde Ploumen dat er een fonds opgericht moet worden voor boeren die de omslag willen maken in hun bedrijfsvoering naar natuurinclusief.

Gemist?

Heb je het debat gemist maar wil je het graag terugkijken? Dat kan via deze link: lc.nl/debat.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie