SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederlandse visie op de Farm-to-Forkstrategie: samen voor een toekomstgericht beleid

02 september 2021

Noord-Nederlandse visie op de Farm-to-Forkstrategie: samen voor een toekomstgericht beleid

Op 9 september stemmen de Landbouw- en Milieucommissies van het Europees Parlement over de van-Boer-tot-Bordstrategie die de Europese Commissie een jaar geleden presenteerde. Deze strategie beoogt bij te dragen aan verschillende doelen vanuit de Green Deal, zoals het aanpakken van klimaatverandering, zorgen voor gezond, betaalbaar en duurzaam voedsel en het beschermen van milieu en biodiversiteit.

Noord-Nederland steunt die doelen van harte en wil een actieve bijdrage leveren aan deze transitie. Noord-Nederland is dé landbouwregio van Nederland, waar ruim twee derde van het landoppervlak wordt gebruikt voor landbouw. De regio speelt daarmee een cruciale rol in de voedselvoorziening van Nederland, Europa, én wereldwijd. Door in te zetten op natuurinclusieve kringlooplandbouw kan de voedselvoorziening hand in hand gaan met het bereiken van de doelen uit de Green Deal.

Om de van-Boer-tot-Bordstrategie zo effectief mogelijk vorm te geven, hebben de Noord-Nederlandse bestuurders ideeën en oplossingen vanuit de regio onder de aandacht gebracht bij de Nederlandse vertegenwoordigers in Brussel: zowel in het Europees Parlement als bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.

Economisch model

Zo heeft Groningse Gedeputeerde Henk Staghouwer benadrukt dat de transitie naar duurzame vormen van landbouw gepaard moet gaan met een duurzaam economisch verdienmodel voor boeren. Henk Staghouwer zegt daarover: “Met de van-Boer-tot-Bordstrategie zet de Europese Commissie, net als Noord-Nederland, in op duurzaamheid. In Noord-Nederland gaat natuurinclusieve landbouw gepaard met een duurzaam verdienmodel waarin boeren eerlijke prijzen krijgen voor hun producten. Dit moet een kernpunt zijn van de transitie naar duurzame vormen van landbouw.”

Lokale kennis

Volgens Gedeputeerde Klaas Fokkinga (Fryslân) is het van groot belang dat de kennis van boeren wordt ingezet om de beoogde resultaten te bereiken: “Elke regio in Europa heeft te maken met unieke omstandigheden. Boeren zelf kunnen het best inschatten welke maatregelen binnen hun regio het gewenste effect hebben. De strategie moet ruimte aan deze kennis bieden, en daarbij niet alleen op biologische landbouw inzetten, maar ook op andere vormen van duurzame landbouw, zoals natuurinclusieve kringlooplandbouw.”

Leefbaarheid

Gedeputeerde Henk Jumelet (Drenthe) onderstreept het belang van de aanwezigheid van een sterke agrarische sector voor de leefbaarheid van het platteland: “De aanwezigheid van een sterke agrarische sector draagt bij aan veel meer dan alleen economische ontwikkeling, in Noord-Nederland en veel andere regio’s binnen Europa spelen boeren een cruciale rol in de leefbaarheid van de regio. Het is van groot belang dat de Europese Unie de leefbaarheid van het platteland een centraal aspect maakt in de verduurzaming van de landbouw. De van-Boer-tot-Bordstrategie kan helpen om Europese doelen op het gebied van regionale ontwikkeling te behalen.”

Noord-Nederland volgt de stemming in de Landbouw- en Milieucommissies met grote belangstelling en hoopt dat het Europees Parlement zich voor bovenstaande prioriteiten zal inzetten. Wij zullen de komende jaren actief bijdragen aan een toekomstgericht beleid!