SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord- Nederland pakt internationaal podium: het World Circular Economy Forum

27 september 2021

Noord- Nederland pakt internationaal podium: het World Circular Economy Forum

Op woensdag 15 september, tijdens het World Circular Economy Forum, heeft Noord-Nederland een webinar georganiseerd over de rol van regio's op weg naar een circulaire economie. We deden dat samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Canadese Circular Cities and Regions Initative. Er waren sprekers van onder andere The Ellen McArthur Foundation, het OECD en Vereniging Circulair Fryslân. Tijdens de webinar is gesproken over de rol van steden en regio’s in het maken van de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie. De benodigdheden, de kansen en ook de best-practices zijn besproken. Wereldstad Toronto vertelde over haar ontwikkelingen en de aanwezige steden waren het erover eens dat samenwerking essentieel is voor de opschaling van de circulaire economie; men moet niet bang zijn om de kansen te grijpen om te innoveren.

Namens de 12 Nederlandse provincies overhandigde gedeputeerde Cora Smelik de provinciale Krachtenkaart, een kaart van de regionale krachten en beleidsbehoeften van de Nederlandse regio's. Samenwerking stond centraal in haar toespraak.

Noord-Nederland vertelde over de Europese ontwikkelingen toen gedeputeerde Tjisse Stelpstra zijn werk voor het Europees Comité van de Regio's presenteerde. Regio's en steden staan volgens gedeputeerde Stelpstra dicht bij de burger en zijn cruciale factoren om de transitie te laten slagen. Daarnaast liet ondernemer en bestuurslid van Vereniging Circulair Friesland John Vernooij zien op welke innovatieve wijze regionale overheden, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken in de Noordelijke regio. "Een "man op de maan-cultuur" is nodig om onze circulaire doelen te bereiken", zei hij.

De boeiende en interactieve sessie diende ertoe om zowel beleidsmakers en ondernemers te inspireren om gezamenlijk een steentje bij te dragen aan het creëren van een echte circulaire economie, want alleen samen kunnen we vooruit!

De sessie terugkijken? Dat kan hier. Vanaf 1:25:00 begint de inbreng vanuit Nieuwspoort.