SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Noord-Nederland door EC geselecteerd voor internationale samenwerking op het gebied van waterstof

27 januari 2021

Noord-Nederland door EC geselecteerd voor internationale samenwerking op het gebied van waterstof

In januari werd bekendgemaakt dat de regio’s van het European Hydrogen Valleys Partnership, met Noord-Nederland als leidende regio, zijn geselecteerd voor een bijzondere internationale samenwerking. Het doel van deze internationale samenwerking is: de gevolgen van de coronapandemie aanpakken.

Europese Commissie

De initiatiefnemer van deze samenwerking is de Europese Commissie. In 2017 startten zij een project genaamd ‘Interregionale innovatieprojecten’ dat zich richt op het bevorderen van specialisatie en samenwerking buiten de eigen regio. Veel specialisatiegebieden kennen geen landsgrenzen, en de Europese Commissie moedigt regio’s middels dit project aan om samenwerkingen aan te gaan buiten de eigen regio, om zo innovatie op Europees gebied te kunnen versnellen.

Coronavirus

In lijn met het project uit 2017 heeft de Europese Commissie nu een nieuw initiatief gestart dat zich volledig richt op het aanpakken van de gevolgen van de coronapandemie. De insteek is hetzelfde: vind Europese regio’s met dezelfde specialisatiegebieden en moedig een onderlinge samenwerking aan. En Noord-Nederland is één van die uitgekozen regio’s.

Vier focusgebieden

Dit nieuwe initiatief is opgedeeld in vier focusgebieden die allen direct of indirect gelinkt zijn aan de coronapandemie. Deze gebieden zijn: preventie en bestrijding van het coronavirus, circulaire economie in de gezondheidszorg, duurzaam en digitaal toerisme en innovatieve waterstoftechnologieën in koolstofintensieve regio’s. Noord-Nederland zal onderdeel zijn van de laatste categorie.

Samenwerking

De samenwerking betreft het samenvoegen van twee partnerschappen op het gebied van waterstof. Noord-Nederland is één van de leidinggevende regio’s in het partnerschap European Hydrogen Valleys, wat samengevoegd zal worden met het partnerschap van de regio Košice (Slowakije). Samen ontvangen deze partnerschappen steun van deskundigen van de Europese Commissie alsmede een subsidie van maximaal 100.000 euro voor het inwinnen van extern advies over opschaling en commercialisering. Dit geld komt uit het EFRO-fonds.

Verloop

De samenwerking tussen de partnerschappen en de Europese Commissie zullen deze maand van start gaan en duren één jaar.