SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Nationaal Groeifonds en de kansen voor het Noorden

08 september 2020

Nationaal Groeifonds en de kansen voor het Noorden

Gisteren, maandag 7 september, presenteerden ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) het Nationaal Groeifonds. Voor dit fonds zal het kabinet de komende vijf jaar 20 miljard euro uittrekken, wat wordt geïnvesteerd in plannen die bijdragen aan het Nederlandse duurzame verdienvermogen op lange termijn. Er zijn drie investeringsterreinen: kennisontwikkeling, infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.

Vanuit het Noorden zijn er al verschillende plannen die inspelen op deze drie investeringsterreinen. Zo willen we de economische kracht van onze regio benutten via de Universiteit van het Noorden, een innovatienetwerk van noordelijke universiteiten en hogescholen. Ook zien we kansen voor de regio op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, waterstof en snellere treinverbindingen.

Zo heeft Noord-Nederland verschillende ideeën die de nieuwe Nederlandse economie op langere termijn sterker zouden maken. Wij kijken dan ook uit naar de goedkeuring van de eerste investeringsvoorstellen, die reeds kunnen worden of zijn ingediend.