SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Europese Commissie introduceert fit for 55: voor 2030 55% minder broeikasgasuitstoot

16 juli 2021

Europese Commissie introduceert fit for 55: voor 2030 55% minder broeikasgasuitstoot

Deze week heeft de Europese Commissie het fit for 55 pakket gepresenteerd. Dit pakket omvat de plannen om voor 2030 minder broeikasgas uit te stoten, als onderdeel van de Europese Green Deal. Met deze voorstellen op het gebied van klimaat, energie, landgebruik, transport en het belastingbeleid wordt beoogd om de broeikasgasreductie in de EU tegen 2030 ten minste met 55 procent te verminderen. Noord-Nederland draagt graag bij aan het behalen van deze doelen. 

De Europese Commissie presenteerde voorstellen die van toepassing zijn op emissiehandel en neemt daarin nieuwe sectoren op en verscherpt het bestaande emissiehandelsysteem. Daarnaast presenteerde de EC voorstellen die het gebruik van hernieuwbare energie bevorderen en voorziet het een snellere uitrol van vervoerswijzen met een lage uitstoot. Ter ondersteuning hiervan presenteerde de EC ook plannen voor een verbeterde infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. 

Hydrogen Valley

Als Europa’s eerste Hydrogen Valley is speelt Noord-Nederland een leidende rol op het gebied van groene waterstof en de ontwikkeling van de groene waterstofeconomie. De afgelopen jaren heeft onze regio een groot aantal projecten mogen ondersteunen die de ontwikkeling van de waterstofeconomie naar een hoger plan tillen. Een voorbeeld is het HEAVENN project en de proeftuin Entrance, hét expertisecentrum voor de ontwikkeling van duurzame energievoorziening.

Onze regio wil de komende jaren de koploper op het gebied van groene waterstof blijven. Dit willen we bereiken door ervoor te zorgen dat er in het fit for 55 pakket ruimte is voor additonaliteitseisen en voor ambitieuze maatregelen die de waterstofinfrastructuur verder zullen ontwikkelen.. Een goedkope en efficiënte infrastructuur  draagt bij aan het gebruik van waterstof door bedrijven overal in de regio. Hoe meer groene waterstof er gebruikt wordt, hoe duurzamer en rendabeler het is.

Wij hopen dat het fit for 55 pakket dusdanig wordt uitgewerkt dat het hier actief aan kan bijdragen en ons daarmee in staat stelt om deel te nemen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030.