SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Brief aan informateur Remkes: ‘Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland’

28 september 2021

Brief aan informateur Remkes: ‘Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland’

Dit voorjaar hebben de noordelijke provincies en gemeenten een aanbod gedaan aan ‘Den Haag’ om circa 220.000 extra woningen te bouwen in Noordelijk Nederland. Voor het realiseren hiervan is het noodzakelijk dat een nieuw kabinet werk maakt van een betere bereikbaarheid van Noordelijk Nederland per spoor.

Noordelijk Nederland ziet dat de tekst over wonen en mobiliteit uit het ‘Document op hoofdlijnen’ van VVD en D66 een aantal aanknopingspunten biedt voor forse investeringen in de bereikbaarheid van Noordelijk Nederland per spoor, maar vragen u om in het uiteindelijke regeerakkoord concretere ambities op te nemen. Noordelijk Nederland doet ter inspiratie een tekstvoorstel hiervoor.

Deze boodschap schreven wij in een brief aan informateur Remkes.

Lees onze brief hier.