SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

Brede oproep aan onderhandelaars: investeer in bereikbaarheid van Noordelijk Nederland per spoor

01 november 2021

Brede oproep aan onderhandelaars: investeer in bereikbaarheid van Noordelijk Nederland per spoor

Een nieuw kabinet moet investeren in de bereikbaarheid van Noordelijk Nederland. Alleen dan kan Noordelijk Nederland met circa 220.000 extra woningen bijdragen aan de nationale woningbouwopgave en kan de economische potentie van de regio en de ruimte ten volste worden benut. Die oproep doet een brede coalitie van maatschappelijke organisaties en overheden aan de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Veel politieke partijen, waaronder de vier onderhandelende partijen, hebben ambities over de Lelylijn en Nedersaksenlijn opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s. Ook deden zij beloftes hierover in hun verkiezingscampagnes. In hun brief roepen de organisaties - waaronder VNO-NCW, NS, Aedes, Bouwend Nederland en Noordelijke kennisinstellingen - de onderhandelaars op om daad bij het woord te voegen en deze stevige ambities op te nemen in het regeerakkoord.

 

Deltaplan Noordelijk Nederland

In april 2021 hebben de noordelijke overheden hun visie voor economische ontwikkeling, wonen en bijbehorende bereikbaarheid, ‘Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland’, gepresenteerd. De aanleiding hiervoor was een breed aangenomen motie in de Tweede Kamer, die vroeg om een ‘Deltaplan voor en van het Noorden’ dat bij kan dragen aan het toekomstige groeivermogen van Nederland.

Het document toont aan dat noordelijk Nederland een substantiële bijdrage kan leveren aan het oplossen van nationale vraagstukken, zoals de woningnood, de energietransitie, klimaatadaptatie en de concurrentiekracht van Nederland. Om deze bijdrage te kunnen leveren is het cruciaal dat er een samenhangend pakket van investeringen in het spoornetwerk van Noordelijk Nederland komt.

Cees Bijl, voorzitter Bestuurscommissie MIRT Noord-Nederland:

“De acht Noordelijke overheden hebben de Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland geleverd. Met de brede steun van de maatschappelijke organisaties ligt er nu een stevig fundament waarop de formerende partijen letterlijk verder kunnen bouwen aan de nationale woningbouwopgave en de verbetering van de bereikbaarheid van heel Noordelijk Nederland.”

 

Maarten Haverkamp, regiodirecteur Noord Oost van NS:

“NS zet zich al lange tijd in voor verkorting van de reistijd per trein tussen Noord-Nederland en de Randstad. Dat doen we samen met provincies, gemeenten en andere belangrijke partners in het Noorden. De oproep aan de formerende partijen om te investeren in nieuwe en snellere spoorverbindingen zoals de Lelylijn steunen we daarom ook van harte. Zodat Noord-Nederland een nóg betere plek wordt om te wonen, werken en recreëren.”

 

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland:

“Ambitieus maar haalbaar. Als bouwsector zetten wij ons graag samen met de overheden in om de noordelijke bijdrage aan de woningbouwopgave in Nederland en het economisch groeipotentieel van het noorden te verzilveren.”

Lees de volledige brief aan dhr Remkes hier.